Skitgubbe

Skitgubbe kallas också för Mas eller Mjölnarmatte och är ett kortspel för 2 till 4 spelare, men 3 deltagare är idealet. Spelet delas in i två faser, där spelarna samlar på sig kort i fas 1 för att sedan försöka bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt i fas 2. Den siste spelare som har kort kvar förlorar och blir skitgubbe. Varje spelare ska ha tre kort och resterande kort placeras med baksidan uppåt som en talong. Korten värderas som vanligt och färgen är oviktig. I första fasen spelar man stickspel och varje stick består av två kort. Den första fasen går ut på att försöka få så bra kort som möjligt för att spela med i den andra fasen. Hela tiden ska spelarna ha tre kort på handen så man tar nya från talongen. Den spelare som skulle ha haft talongens sista kort tar upp detta, visar det för alla och behåller sedan detta kort. Det blir trumfkort som markerar trumffärg i fas 2. Denna spelare börjar spela ut och från och med nu gäller det att bli av med alla sina kort. Nu måste man följa färg och måste sticka med ett högre kort. Kan du inte sticka det utspelade kortet så måste du ta upp det. Sticken ska bestå av lika många kort som det är spelare. Det finns ingen segrare i spelet, bara en förlorare – en Skitgubbe.