Femhundra

Femhundra

Femhundra är egentligen en enklare variant av det populära kortspelet Canasta. I Femhundra använder man bara en kortlek. Spelet kan spelas med 2 till 5 spelare och man börjar med att dela ut 6 kort till varje spelare. Resterande kort (stack) placeras mitt på bordet med baksidan upp. Översta kortet läggs med framsidan upp bredvid stacken. Spelet går ut på att först nå 500 poäng genom att lägga ut kort på bordet. Spelaren kan välja mellan att dra ett kort från stacken eller ta upp hela högen med lagda kort. Tar spelaren upp högen måste han lägga ut minst tre nya kort. Lägga ut kort på bordet kan man göra om man samlat på sig tretal, fyrtal, eller en stege om minst tre kort i färg. Korten 2-9 är värda 5 poäng. Korten 10, knekt, dam och kung är värda 10 poäng. Ett ess lagt som 1 är värt fem poäng medan ett ess lagt som 14 är värt 25 poäng. Om någon spelare blir av med alla sina kort på handen, så kallat lägger stoppen, så är given slut och spelaren får en bonus på 50 poäng. Övriga spelare räknar ihop de poäng man har på bordet och drar ifrån de som man har på handen, därefter börjar man en ny giv och fortsätter till någon spelare når 500 poäng.