Svälta Räv

Svälta Räv är ett kortspel för 2 till 4 spelare. Det går ut på att svälta ut alla sina motspelare genom att vinna alla kort. Spelet börjar med att en av spelarna delar ut alla korten, ett och ett med bildsidan nedåt. Det gör inget om korten blir ojämnt fördelade mellan spelarna. Varje spelare samlar ihop sina kort i en hög på bordet framför sig. Man får inte titta på korten. Alla vänder samtidigt upp det första kortet i sin hög och lägger det med bildsidan upp. Så fortsätter man tills två av de uppvända korten har samma färg. Den som då vänt upp det högsta av dessa kort får alla kort i de högar som har kort i samma färg överst. Man får alltså bara ta dessa högar, inte de högar som har kort i någon annan färg. När en spelare får slut på kort vänder han på högen och fortsätter spelet. Spelet tar slut när en av spelarna har samtliga kort eller den spelare som har flest kort.